De schutterij

Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaansfeest van de schutterij, in 1982, werd door wijlen Louis Houben een gedenkboek, het “Schuttersboek Buchten“, uitgegeven, waarin de schrijver op een historisch verantwoordde wijze de geschiedenis van “St. Joseph” heeft beschreven. Het zou te ver voeren om deze geschiedenis hier weer te geven, maar toch willen wij een aantal hoogtepunten belichten.

 • 1841

  Schieters en gardeniers van Buchten

  Voorgangers die onder de naam “Schieters en gardeniers van Buchten” in 1841 langs de oude baan een erewacht vormden bij gelegenheid van het bezoek dat koning Willem II aan Maastricht bracht. De schutters werden hiervoor getrakteerd door de gemeente die de rekeningen van respectievelijk 3 gulden 92 cent en 2 gulden 53 cent betaalde aan de herbergiers Jozef Gijzendorf en Willem Mathias Lebens.

 • 1882

  Oprichtingsdatum

  In de statuten van onze vereniging is 25 oktober 1882 als de oprichtingsdatum vastgelegd.

 • 1928

  Fanfare oprichting

  In 1928 werd door het toenmalige bestuur van de schutterij een fanfare opgericht, die onder de naam “fanfare St. Jozef” eveneens zeer succesvol zou worden.

 • 1934

  De erewacht bij de opening van de havens aan het Julianakanaal

  Op 7 mei 1934 vormden de Buchtense schutters de erewacht en loste de kanonier zijn schoten bij de opening van de havens aan het Julianakanaal die door H.K.H. koningin Wilhelmina werd verricht.

 • 1942

  Weigering om lid te worden van de Kultuurkamer

  In 1942 weigerde de vereniging om te voldoen aan de eisen van de Duitse bezetters om lid te worden van de Kultuurkamer. De vereniging werd echter, zonder actieve optredens, gedurende de oorlogsjaren stilzwijgend voortgezet.

 • 1948

  Oprichting van de Zuid Limburgse Federatie van geweerdragende schutterijen

  In 1948 was St. Joseph de initiator voor het oprichten van de Zuid Limburgse Federatie van geweerdragende schutterijen. Geen wonder dat het eerste Z.L.F. in 1949 te Buchten werd georganiseerd. Er namen toen reeds meer dan 50 schutterijen met enkele duizenden leden aan deel.

 • 1950

  Defilé tijdens een werkbezoek van HKH koningin Juliana

  Op 25 april 1950 namen H.K.H. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard tijdens een werkbezoek aan Sittard het defilé af.

 • 1957

  Officiële erkenning van de statuten

  Bij koninklijk besluit van 12 december 1957 werden de statuten van de schutterij officieel erkend.

 • 1973

  Een speciale vaandelwacht

  Op 6 september 1973 nam een speciale vaandelwacht deel aan de feestelijkheden rondom het 25 jarig ambtsjubileum van H.K.H. koningin Juliana.

 • 1975

  Een erewacht

  Op 7 juni 1975 opende Z.K.H. prins Claus “sportpark Het Anker” en opnieuw vormden de Buchtenaren een erewacht.

 • 1975

  Een defilé ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum

  Op 13 juni 1975 werd de vereniging door Gouverneur Roppe uitgenodigd om in het Belgische Domein Bokrijk deel te nemen aan een defilé ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van Z.K.H. koning Boudewijn en zijn gemalin H.K.H. koningin Fabiola.

 • 1976

  Een speciale vaandelwaacht

  Een speciale vaandelwacht op 9 januari 1976 tijdens de opening van de “Rijksuniversiteit Limburg” in Maastricht door H.K.H. koningin Juliana.

 • 1981

  Een speciale vaandelwaacht

  Een speciale vaandelwacht bij gelegenheid van de vergadering van de Europese ministers te Maastricht.

 • 1982

  Koninklijke Erepenning

  In 1982 ontving de vereniging bij gelegenheid van haar 100-jarig bestaansfeest de Koninklijke Erepenning, zodat de vereniging vanaf deze datum het predikaat “begiftigd met de Koninklijke Erepenning” mag voeren.

 • 1987

  Een bezoek aan de stad Wenen

  Een bezoek aan de stad Wenen op verzoek van het Weense stadsbestuur.

 • 1992

  De erewacht ter gelegenheid van Prinsjesdag

  Op 15 september 1992 vormde de vereniging mede de erewacht langs de Korte Vijverberg in Den Haag ter gelegenheid van Prinsjesdag.

 • 2007

  De penning met oorkonde van de gemeente Sittard-Geleen

  Bij gelegenheid van haar 125 jarig bestaan ontving de schutterij op zondag 9 september 2007 de penning met oorkonde van de gemeente Sittard-Geleen vanwege de vele maatschappelijke verdiensten.

 • 2017

  Een grote en gewaardeerde vereniging

  Behalve een aantal activiteiten met een “koninklijk tintje” nam de vereniging natuurlijk ook deel aan een aantal sociaal culturele evenementen in binnen- en buitenland. Onder meer werd er deelgenomen aan Bevrijdingsfeesten, jumelage met zustergemeente Nauheim, folkloristische optochten te Antwerpen en Purmerend, diverse Europese schutterstreffen.

  Schutterij St. Joseph Buchten is reeds jaren een grote en gewaardeerde vereniging die vele successen wist te boeken zoals vele bondskampioenschappen, het Zuid Limburgs Federatiefeest werd maar liefst 10 keren gewonnen en op de Oud Limburgse Schuttersfeesten worden eveneens de nodige prijzen in de wacht gesleept al heeft men dit feest tot nu toe nooit kunnen winnen.