Bordjesdrager

Voorop loopt de “bordjesdrager”. Vroeger werd aan een jongen of meisje gevraagd om met een bord, met daarop de verenigingsnaam, aan de vereniging vooraf te gaan in optochten etc. om als het ware de vereniging “aan te kondigen”. Vaak waren dit kinderen van (bestuurs)leden. Het was aantrekkelijk om als “bordjesdrager” te fungeren want in de meeste verenigingen was het de gewoonte om met “de patsj” rond te gaan en op te halen voor de bordjesdrager.
Deze traditie wordt bij St. Joseph Buchten nog steeds in stand gehouden, al wordt de opbrengst nu wel verdeeld onder alle jeugdleden.

Tegenwoordig maken de bordjesdragers deel uit van de verenigingen doordat ze volledig geüniformeerd zijn en zelfs door de jury beoordeeld worden. Op zondag 20 juni 1976, bood onze beschermvrouwe, mevrouw L. Lebens-Rademakers in “huize St. Catharina Gaard”, aan de Dorpstraat 101, na afloop van de Sacramentsprocessie, aan de vereniging een fraaie geborduurde standaard aan.

Hierop staat de naam van de vereniging vermeld en de afbeelding van de Heilige Joseph, de patroonheilige van de schutterij. Bordjesdrager Eric Echternach werd daarmee de eerste Buchtense standaarddrager ofschoon het “Schuttersboek Buchten” een uitspraak van ene Thomas Janssen uit Obbicht aanhaalt waarin deze verklaart in 1895 tijdens een groot schuttersfeest in zijn woonplaats “mit e plenkske veur die van Buchte te höbbe geloupe” (met een houten bordje voor de Buchtense schutterij te hebben gelopen). De in 1976 ontvangen standaard wordt momenteel nog steeds meegevoerd en is in 2005 geheel gerestaureerd door de moeder van de eerste bordjesdrager, mevrouw Tilly Echternach.

Jaarlijks wordt uit de jeugdleden een bordjesdrager gekozen en er moeten heel wat uurtjes worden geoefend voordat de gelukkige, bij gelegenheid van het Patroonsfeest, omstreeks 19 maart, voor het eerst aan de schutterij vooraf gaat.

De schutterij heeft heel wat succesvolle bordjesdragers gekend. In het schuttersseizoen 2020 is Jard Poulsen bordjesdrager.