Broedermeester

De broedermeester bidt voor bij religieuze gelegenheden waarbij de schutterij betrokken is (bijvoorbeeld processies) en tevens bij een begrafenis, dodenherdenking, voorafgaand aan bijvoorbeeld het koningsvogelschieten en andere belangrijke schutters-evenementen waarbij Gods zege wordt gevraagd voor het slagen ervan óf gebeden wordt voor het uitblijven van ongelukken.

Op deze manier wordt de verbondenheid van de schutterij met de Rooms Katholieke Kerk benadrukt. Schutterijen hebben immers reeds eeuwenlang als devies “Voor Auter, Heerd en Troon” (voor kerk, familie en vaderland).

In 1946 overleed oud broedermeester J. Stijnen en ging deze taak van vader op zoon over naar de familie Cox waarvan grootvader J. Cox als eerste en majoor b.d. Jo Cox  als vierde generatie sinds 1972 deze belangrijke taak vervulde. Sinds het overlijden van Jo Cox in december 2015 rust de taak van broedermeester op de schouders van Thei Gijsen.

Op 5 mei 1972 werd tijdens een Eucharistieviering ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de schutterij door schuttersdecaan J.L. van Hasselt uit Milsbeek, een zeldzame relikwie van onze Patroonheilige, de Heilige Jozef aangeboden. Een maand later, op 4 juni, droeg toenmalig broedermeester Nicolaas Cox de nieuwe broedermeesterstaf met relikwie voor het eerst in de Sacramentsprocessie door Buchten. Tien dagen later kwam deze trouwe schutter door een noodlottig ongeval om het leven.

De relikwiestandaard wordt nog jaarlijks tijdens de Sacramentsprocessie meegevoerd en in 2006 werd het feit herdacht dat de taak van broedermeester gedurende 60 jaren door de familie Cox werd ingevuld.