Jeugd en opleiding

Muziek opleiding
Met ingang van 2008 heeft de schutterij er voor gekozen om de muziekopleiding van haar leerlingen te laten verzorgen door muziekschool ARTAMUSE in Sittard en Geleen.
De Jeugdopleiding wordt als volgt opgedeeld:
jeugdige leden starten met de AMV (algemene muzikale vorming), gevolgd door een vervolgopleiding, naar gelang de aanleg en interesse, onderverdeeld in:

    1. blazers – trompet, op latere leeftijd evt. bastrompet of sousafoon
    2. slagwerkers – kleine trom, op latere leeftijd evt. tenortrom, grote trom, bekkens of lyra

Doel:
het door middel van muziek, stimuleren van de verenigingsgeest, de omgang met personen, ons cultureel erfgoed in stand te houden en dit te promoten. Niet uit het oog verliezend om muziek te maken in groepsverband, goede sfeer en omgang met elkaar.

Start:
je kunt als meisje of jongen starten als je na de zomervakantie naar groep 4 gaat. Dit i.v.m. het maken van aantekeningen en het leren van notenschrift.

De AMV duurt anderhalf tot twee jaren, mede afhankelijk van de vorderingen en de aanleg van de leerling. De opleiding op de diverse instrumenten duurt eveneens anderhalf tot twee jaren, ook weer afhankelijk van vordering en aanleg.

In overleg met de leerling en de ouders/verzorgers wordt bepaald voor welk instrument er wordt gekozen. Hierbij wordt uiteraard weer rekening gehouden met aanleg en interesse.