Tambour-maître

De tamboer-majoor (ook wel tambour-maître genoemd) is diegene die voor het korps loopt en daarover de leiding heeft. Binnen de schutterij draagt hij de rang van sergeant-majoor.

De tamboer-majoor gaat het korps voor tijdens een optocht en bepaalt de marsroute. Verder geeft hij aan welke muziekstukken worden gespeeld en bepaalt hij het tempo. Loophouding, stokvoering en exercitie zijn gebaseerd op Nederlandse en/of Engelse militaire gebruiken en voorschriften.
Als boegbeeld van het korps is de tamboer-majoor duidelijk herkenbaar door de slagband gedragen over de rechterschouder, voorzien van korpsemblemen en stootdolk of korte sabel en de tamboer-majoor stok, ook wel ‘mace’ genaamd. Historisch gezien dragen de slagband en TM-stok korpsemblemen en verwijzingen naar historische of culturele gebeurtenissen en afbeeldingen.

Zo is de slagband van de TM van de Koninklijke Marinierskapel voorzien van banderols waarop de belangrijkste veldslagen c.q. wapenfeiten door de eeuwen heen zijn vernoemd.

De belangrijke taak van een tamboer-majoor wordt nogal eens onderschat. Binnen de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen bestaat een speciale cursus om tot tamboer-majoor opgeleid te worden.

Deze opleiding behandelt de basis principes en handelingen welke een tamboer-majoor vaardig moet zijn binnen de geldende normen van de OLS-federatie. Er wordt aandacht geschonken aan mondelinge vaardigheden (commando’s), stokvoering en exercitie. Daarnaast worden een aantal richtlijnen en adviezen gegeven hoe een TM zich onder bepaalde omstandigheden en situaties dient te gedragen. Veel voorkomende praktijkgevallen zoals een processie, een begrafenis met korpseer. Hoe te groeten tijdens het spelen van een volkslied, wanneer en hoe melden komen aan de orde. Deze opleiding wordt vervolgens met een examen afgesloten.

De tamboer-majoor Mathijs Coolen
De tamboer-majoor Mathijs Coolen

Onze huidige tamboer-majoor is Mathijs Coolen die na 2,5 jaar lidmaatschap als trompetspeler, in het seizoen 2015 zijn voorganger en vader Harrie Coolen opvolgde. Mathijs is met zijn 18 jaar de jongste tamboer-majoor.

Bij de (officiële) oprichting op 25 oktober 1882 kende onze vereniging slechts één tamboer die bij het uittreden van de schutterij met marssignalen de officieren en schutters vooraf ging.
In de loop der jaren is de vereniging gegroeid en in 1945 is het eerste muziekkorps opgericht. Een trommel- en fluitenkorps dat uitgroeide tot het ‘Drumband- en trompetterkorps’ van vandaag.

De tamboer-majoor behoort tot de kampioenonderdelen bij de beoordeling op de bondsschuttersfeesten. Op het Oud Limburgs Schuttersfeest (O.L.S.) en het Zuid Limburgs Federatie-feest (Z.L.F.) wordt de tamboer-majoor beoordeeld tijdens het uittreden bij de marswedstrijden.

Sinds haar oprichting hebben de onderstaande schutters de functie van tamboer-majoor bekleed:

M. Coolen

H. Coolen

E. Knarren

N. Gelissen

J. Ariaans

N. Gelissen

J. Cox

J. Ariaans

J. Cox

J. Lebens

W. Cox

H. Looffen

H. Salden

F. Konings – eerste tamboer der schutterij

Mathijs heeft de tamboer-maîtrestok van zijn vader overgenomen, die deze op zijn beurt, naar een eigen ontwerp heeft laten maken bij Paul Roberts ( http://www.tamboer-majoor.nl/ ) die eveneens de stok maakte voor de tamboer-maître van de marinierskapel. Erik maakte zelf het ontwerp.