Uniform

Op 16 februari 1979 nam het toenmalige bestuur het besluit om over te gaan tot het aanschaffen van nieuwe uniformen. Niet omdat de uniformen versleten waren maar omdat deze niet echt in de smaak vielen bij de leden zelf en bij het publiek.

Gekozen werd voor het taptoe-tenue van de Koninklijke Marinierskapel. Op 16 juni 1979 vertoonde zich de vereniging voor het eerst in het openbaar met de nieuwe outfit en werd enthousiast ontvangen door de Buchtense bevolking. Sindsdien gaat de schutterij nog steeds in dit tenue gekleed.