Vaandel

Het vaandel is, net als het koningszilver, zeer voornaam in een schutterij. Een schutterij zal nooit uittrekken zonder dat het vaandel en het koningszilver worden meegevoerd.

Ons verenigingsvaandel werd gemaakt dor de zusters Onder de Bogen te Maastricht. In 1982 schonk beschermvrouwe, mevrouw L. Lebens-Rademakers, het beeldje van St. Joseph dat boven aan de vaandelstok is bevestigd bij gelegenheid van het 100 jarig bestaansfeest van de schutterij. Behalve het verenigingsvaandel draagt de schutterij ook de Nederlandse en de Limburgse vlag mee. Daarnaast lopen op de bonds-schuttersfeesten ook nog jeugdleden met de Nederlandse of Limburgse vlag mee. Hierdoor worden deze leden bij de vereniging betrokken, leren ze het marcheren en maken ze kennis met de discipline binnen het korps.

Op het O.L.S. en het Z.L.F. zijn deze “bijvaandels” niet toegestaan en worden ze als “oneigenlijke elementen” beschouwd waardoor de jury de vereniging punten in mindering kan brengen op de beoordeelde onderdelen.

Tijdens het patroonsfeest van St. Joseph op zondag 22 maart 2009 werden voor het eerst de verlengde vaandels meegevoerd.

Vaandeldrager Paul Römkens
Vaandeldrager Paul Römkens