Oproep voor oude documenten en foto’s

Momenteel zijn we bezig om onze oude archiefstukken te verzamelen om deze in een latere fase te kunnen digitaliseren en ze zodoende voor het nageslacht veilig te stellen.

We richten ons daarbij in eerste instantie op de eerste 100 jaar van de schutterij, dus de periode 1882 – 1982.

Heeft iemand nog oude documenten thuis, zoals oude notulen, mededelingen, andere informatie, uit die tijd, laat dan
even iets weten hierover.

Ook oude foto’s of filmpjes uit die eerste 100 jaar zijn meer dan welkom.Geef een reactie