Het lidmaatschap van de “Vrunj”

Middels onderstaande formulier kunt u kenbaar maken of u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de “Vrunj”.

    Uw donatie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL79 RABO 0108374599 bij de RABO BANK BORN. t.n.v. schutterij St. Joseph Buchten onder vermelding “Vrunj”.

    Ook kunt u ons machtigen om uw jaarlijkse bijdrage van uw bank/girorekening te incasseren. Geeft u hiervoor even aan in welke maand u dat wenst.