Vrunj van de Sjötte
Schutterij St. Joseph Buchten
Schutterij St. Joseph Buchten
Sinds 1882 - Informatiepagina

De vrunj van de sjötte

Schutterij St. Joseph Buchten is een vereniging, die zich tot doel stelt om een typisch stukje Limburgse folklore en traditie actief uit te dragen.

Met circa 85 leden, waarvan er ruim 65 geüniformeerd zijn, behoort onze vereniging tot de grootste schutterijen in zowel Nederlands als Belgisch Limburg.

Het uniform van de schutterij is het taptoe tenue van de Marinierskapel. Dit gegeven, samen met het groot aantal schutters, maakt schutterij St. Joseph Buchten tot een indrukwekkend geheel. Dit wordt bevestigd door de vele lovende juryrapporten en het groot aantal prijzen, behaald bij vele Oud-Limburgse Schuttersfeesten (O.L.S.) en Zuid-Limburgse Federatiefeesten (Z.L.F.). Bij de jaarlijkse bondsfeesten werden we reeds vele malen kampioen.

Om een schutterij van dit kaliber in stand te houden, is jaarlijks veel geld nodig, dat moge duidelijk zijn. Daarom zijn we een aantal jaren geleden gestart met een groep donateurs, die bereid is om onze schutterij jaarlijks financieel terzijde te staan: “de vrunj van de sjötte” (vrienden van de schutterij).

Wat verwachte wij van u?
Wat kunt u van ons verwachten?
En verder?
Wat verwachte wij van u?

Om lid te worden van deze “vrunj” vragen we een vrijwillige bijdrage, uiteraard, dat zult u begrijpen, met een minimum dat gesteld is op € 45,- per jaar.

Wat kunt u van ons verwachten?

Graag willen we van onze kant hiervoor iets terugdoen, zoals een jaarlijkse schietwedstrijd voor de “Vrunj van de sjötte”, op de tweede zaterdag van september, waarbij onder het genot van een hapje en drankje kennis kan worden gemaakt met het belangrijkste onderdeel in de schutterswereld: de kunst van het schieten.

En verder?

Verder nodigen we onze donateurs uit als eregasten bij passende gelegenheden, zoals de viering van een jubileumfeest of bij een bondsschuttersfeest in eigen dorp. Daarnaast worden onze vrunj middels een jaarlijks uit te geven boekje (“De Vrundj”) op de hoogte gehouden van alle belangrijke en interessante gebeurtenissen binnen onze vereniging.

In de periode voor Kerstmis verblijden wij hen met een mooie en lekkere fles sjöttewijn om gezellig van te genieten met de feestdagen.


Uw donatie kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL79 RABO 0108374599 

bij de RABO BANK BORN. t.n.v. schutterij St. Joseph Buchten onder vermelding “Vrunj”.

Ook kunt u ons machtigen om uw jaarlijkse bijdrage van uw bank/girorekening te incasseren. 

Geeft u hiervoor even aan in welke maand u dat wenst.