Commandant

Commandant Henk Merry
Commandant Henk Merry

De commandant van een schutterij is verantwoordelijk voor de goede orde van de schutters tijdens een optocht of andere optredens van de vereniging en heeft hij de leiding over de hele schutterij.

Hij zorgt er voor dat de schutters de bevelen kennen en opvolgen, zich gepast gedragen en correct gekleed gaan en hij zal hun er op wijzen als dit niet het geval is. Hij geeft luid en duidelijke bevelen en wordt door de jury tijdens een optocht hierop beoordeeld. Ook oefent hij met schutters in het exerceren, het gelijktijdig opvolgen van commando’s volgens de “oude” of de “nieuwe” exercitievoorschriften. Deze exercitiewedstrijden worden tijdens de schuttersfeesten apart beoordeeld. Hierbij krijgt de commandant van de jury de opdracht om zijn commando ’s volgens een bepaalde reeks te geven.

Tot 2008 was Theo Wagemans commandant van schutterij St. Joseph Buchten. Hij volgde in 1991, de toenmalige voorzitter, Jo Zeelen als zodanig op en zou de reeks successen van diens voorgangers Hub Lumens en Jo Zeelen voortzetten.
Het exercitiepeloton van schutterij St. Joseph Buchten, onder leiding van commandant Thei Wagemans, behaalde jarenlang fraaie prijzen op de diverse schuttersfeesten.

In de 17 jaar dat Thei Wagemans commandant was, behaalde hij 5 maal een 1ste prijs op een O.L.S.

Ook op het ZLF wist hij vele malen een 1ste prijs in de wacht te slepen.

Op de schuttersfeesten van de eigen schuttersbond “Eendracht Born-Echt e.o.” wist Thei vele jaren op rij de eerste plaats te veroveren.

Op donderdag 6 september 2007 werd bij gelegenheid van het 125 jarig bestaansfeest van de vereniging officieel afscheid van Thei genomen en tijdens het patroonsfeest op zaterdag 5 april 2008 werd voorzitter Henk Merry tot officier in de rang van kapitein geïnstalleerd en werd het commando door Theo Wagemans daadwerkelijk aan hem overgedragen.
Ook onder leiding van Henk Merry wordt sindsdien goed gepresteerd.